B1

Hovedfokus i forhold til konkurranser er LÅMØ og ÅM. Hensikten med treningen er å øke treningsmengden, forbedre ferdighetene i alle svømme arter og lære svømmerne å trene riktig. For svømmerne i B-gjengen er terminlisten lagt opp mot LÅMØ og ÅM konkurranser som er det første steg mot nasjonale konkurranser. 

De trener mellom 4 til 6 ganger i uken i vannet, i tillegg trener de basistrening på land.   

Det er i snitt en konkurranse per måned.  De fleste konkurranser er i Bergen bortsett fra noen stevner som kan være ellers i Norge og Norden.  

Det er treningsleir høst, vinter og sommer.  Hver skoleferie er sett som en ekstra mulighet til å trene og å utvikle seg.  Derfor er det satt fokus på aktivitet i disse periodene.  Siste helg i juni/første helg i juli er sesong slutt med en internasjonal konkurranse.  Deretter har de sommerferie. (4 uker) 

Aktivitetene ligger på klubbens terminliste og på Spond.