D-gjengen

Dette er første møte med konkurranse svømming og trening.  I denne gruppen, er de ikke lengre på kurs, de er en del av svømmeklubben.  Målet med gruppen er å lære ferdighetene som trengs for å konkurrere på Uapproberte stevner.  Dette er stevner hvor svømmerne ikke blir bedømt for teknikkfeil. Her er hovedfokus å gi svømmerne erfaring til å delta på konkurranser. 

Konkurransene foregår i Bergen. 

Det er 3 treninger i uken.  to av dem er i Stemmemyren og en i AdO Arena.  

Aktivitetene ligger på klubbens terminliste og på Spond.