D1

Målet med gruppen er å lære ferdighetene som trengs for å konkurrere på Uapproberte stevner.  Dette er stevner hvor svømmerne ikke blir bedømt for teknikkfeil. Her er hovedfokus å gi svømmerne erfaring til å delta på konkurranser. 

Konkurransene foregår i Bergen; stemmemyren, Sandgotna og AdO Arena.

Aktivitetene ligger på klubbens terminliste og på Spond.