Dommere

Vil du bli svømmedommer?

 

Hordaland svømmekrets trenger et jevnt tilsig av svømmedommere. Det blir ingen approberte stevner uten svømmedommere. BSC har som mål at vi til enhver tid har ti autoriserte kretsdommere blandt våre medlemmer. Som dommer utfører man dugnad for klubben samtidig som man får inngående kjennskap til svømmesporten. 

 

BSC's dommere