Foreldrevett

Foreldre er en fantastisk ressurs som BSC ønsker å ta vare på og involvere på best mulig måte.I svømmehallen i treningstiden er vi nødt til å ha regler som klargjør ansvarsfordeling.Trenere er fokusert på å gjøre flest mulig best mulig, samtidig ha oversikt og kontroll.

Foreldrevettregler ved bassenget:

 • Ikke avbryt egne eller andre barn i treningstiden. Dette medfører kollektiv stopp og ødelegger serien.

 • Treneren er der for svømmerne, ikke foreldrene!

 • Treneren utfører treneroppgavene, ikke foreldrene. Foreldrene er der for å støtte egne barn og svømmerne for øvrig.

 • Ikke avbryt treneren eller kom med forstyrrende oppmerksomhet. Treners oppgave er å lede trening, ha fokus på alle i bassenget.

 • Ikke film eller fotografer under trening, dette krever spesiell tillatelse

 • Foreldre skal respektere treners arbeid i bassenget, i basistrening og på stevner.

 

Foreldre og barn:

 • Bli kjent med de andre foreldrene og deres barn. Det skaper tilhørighet og trygghet for alle.

 • Det er barnet som trener – ikke du! Ikke overfør egne ambisjoner på ditt barn.

 • Respekter arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp til å skape et godt miljø for ditt barn og din klubb.

 • Fokuser på barnets egen utvikling. Ikke sammenlign barnet med andre.

 • Gi positiv støtte både i medgang og motgang. Ikke vis skuffelse over barnets prestasjoner.

 • Husk å heie på din klubb! Gi oppmuntring til alle barn under konkurranse, ikke bare egne barn.

 • Husk at din rolle er å motivere, ikke press barnet. Det er normalt for barnet å være nervøs i fremmede situasjoner, f.eks på stevner.

 • Respekter dommerne og deres avgjørelser. Har du spørsmål til en dommer under stevne – ta det opp med treneren, som evt. bringer det videre.

 • Ikke kritiser treneren eller dommer foran barnet ditt. Ta kontakt med treneren.

 • Fokuser mer på fremsnakking enn baksnakking.

 

Foreldre og trenere:

 • Ønsker foreldre kontakt med treneren? Gjør dette pr telefon eller e-post. Trener kan og kontaktes før eller etter trening. Treneren kan ta kontakt i treningstiden dersom serien tillater det og foreldre er tilgjengelig.

 • Dersom trener får mye innblanding i treningsmetoder, eller forstyrrende oppførsel av foreldre, som går ut over trenerens oppgaver, kan trener vise foreldre ut av svømmehallen. Dersom dette ikke respekteres kan treningen avlyses og konflikten varsles styret.

 • Foreldre skal ikke delta ved bassenget under stevner. Foreldrenes plass er på tribunen, mens trener har ansvar for barnet ved bassenget.

 

Bruk av sosiale medier:

 • Tenk på hva du skriver – ikke legg ut noe om andre du selv ikke hadde ville lest om deg selv!

 • Ha respekt for egne og andres barn, det er ikke sikkert de aksepterer det som legges ut. Alle som er avbildet på sosiale medier må godkjenne publisering.