Småbarnssvøm og begynner nivå

Småbarnsvømming (klikk på ikon for påmelding)

 

Småbarnssvømming er for barn i alderen 2 til 5 år. All aktivitet som skjer i småbarnssvømmingen skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel. Småbarnssvømming skal være en aktivitet som de foresatte gjør sammen med sine barn, og de foresatte skal fungere som et bindeledd mellom instruktøren og barna. Med dette som utgangspunkt vil både barn og foresatte lære å mestre ulike ferdigheter.

 

Duppe (nivå 1)

 • Dra seg langs bassengkanten

 • Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør teller til 5 (5 sek.)

 • Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene.

 • Svømme en kroppslengde med beinspark

 • Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal støtte.

 

Elias (nivå 2)

 • Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg

 • Rotere fra rygg til mage

 • Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller gjennom en synkering

 • Fraspark fra kanten i linje/strak kropp

 • Sittestup – gli i linje/strak kropp – svøm med crawlbeinspark

 • Henge i kanten – fraspark på ryggen med beinspark – rotere over på mage

 • Hoppe/stupe uti – komme seg opp til overflaten – flyte på ryggen – – rotere over på magen – komme seg til kanten – klatre opp på kanten

 

Hval (klikk på ikon for påmelding)

 

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

 

Læringsmål 

Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.

 

Skilpadde (klikk på ikon for påmelding)

 

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Flyte', som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet 'bærer' kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

 

Læringsmål 

Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

 

Pingvin (klikk på ikon for påmelding)

 

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

 

Læringsmål 

Kombinere aktivitetene hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

 

Selungen (klikk på ikon for påmelding)

 

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Fremdrift', som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

 

Læringsmål 

Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet