Lisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, motta bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring.

 

I BSC ønsker vi at alle som er med i treningsgruppene fra D- til A skal delta i stevner og sørger for at alle svømmere i treningsgruppene som er 10 år og eldre blir registrert med lisens. Faktura for lisensene sendes ut hvert år i begynnelsen av januar. 

 

Vi anbefaler alle fra det året utøver fyller 13 år til å ha lisens. Lisensen inneholder også forsikring. Fra året svømmeren fyller 13 år er ikke han/hun lengre dekket av barneidrettsforsikring. Dette gjelder også barn i svømmeskolen.

 

Dersom du ikke har mottatt mail om betalingsinformasjon , ber vi deg om å ta kontakt med Daglig Leder i BSC for å få tilsendt lisens.

© Bergens Svømme Club 2015

PostadressePostboks 945, Sentrum, 5808 Bergen

Organisasjonsnummer: 939 330 100