Lisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, motta bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring.

 

I BSC ønsker vi at alle som er med i treningsgruppene fra D- til A skal delta i stevner og sørger for at alle svømmere i treningsgruppene som er 10 år og eldre blir registrert med lisens. Faktura for lisensene sendes ut hvert år i begynnelsen av januar. 

 

Vi oppfordrer alle fra det året utøver fyller 13 år til å ha lisens. Lisensen inneholder forsikring som dekker utøver dersom det skjer noe når utøver er på trening. Fra året svømmeren fyller 13 år er ikke han/hun lengre dekket av barneidrettsforsikring. Dette gjelder også barn i svømmeskolen. Ulykker/uhell kan skje, og lisens er derfor å anbefale på det sterkeste!

 

Dersom du ikke har mottatt mail om betalingsinformasjon , ber vi deg om å ta kontakt med Daglig Leder i BSC for å få tilsendt lisens.

Har du betalt lisens tidligere kan du også logge inn på www.minidrett.no for å finne betalingsinformasjon for årets lisens.