Treningsavgifter og medlemskontingent

Alle svømmere i våre treningsgrupper betaler medlemskontingent og treningsavgift til klubben. Medlemmer over 15 år har stemmerett og er valgbare til klubbens funksjoner. 

Treningsavgift 2022:

Forfaller til betaling halvårlig – i januar og september. Fakturaer sendes pr. e-post, men betaling for treningsavgift og medlemskontingent betales i tryggivann via link som er oppgitt på gruppeside i Spond.

Dugnad: Ved normal dugnadsinnsats gis en reduksjon på 2000 kr. i treningsavgift.

Søskenmoderasjon: Eldste barn betaler ordinær kontingent og treningsavgift. Fra barn nummer to i treningsgruppe innvilges 20% moderasjon. 

 

Medlemskontingent: Kr. 300,- Forfaller til betaling årlig i januar. Kontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig (se vedtektene).

 

Støttemedlemskap: Vi ønsker også foreldre/foresatte og tidligere svømmere velkommen til å tegne støttemedlemskaps. Støttemedlemskaps gir bl.a. stemmerett på klubbens årsmøte. Ønsker du å bli støttemedlem i BSC kan du melde deg inn her: medlemskap.nif/24809 og betale via f.eks vipps eller betale kr 300,-til konto: 1503.98.54675, og merk betalingen med navnet ditt + Støttemedlemskap.

Lisens: Vi anbefaler alle å betale lisens, særlig for dem over 12 år. Lisens må registreres og er forsikring dersom noe skulle skje på trening. Ta kontakt med daglig leder for å opprette lisens. Har du tidligere betalt lisens i svømming, finner du årets lisensfaktura på www.minidrett.no