Treningsavgifter og medlemskontingent

Alle svømmere i våre treningsgrupper betaler medlemskontingent og treningsavgift til klubben. Medlemmer over 15 år har stemmerett og er valgbare til klubbens funksjoner. 

Treningsavgift høst 2018:

Forfaller til betaling halvårlig – i januar og september. Faktura sendes pr. e-post. Den sendes ikke på epost. Den betales i medlemsportalen. Og kanskje ikke skrive treningsavgift høst 2018. Heller bare treningsavgift.

Dugnad: Ved normal dugnadsinnsats gis en reduksjon på 2000 kr. i treningsavgift.

Søskenmoderasjon: Eldste barn betaler ordinær kontingent og treningsavgift. Fra barn nummer to i treningsgruppe innvilges 20% moderasjon. 

 

Medlemskontingent: Kr. 300,- Forfaller til betaling årlig i januar. Kontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig (se vedtektene).

 

Støttemedlemskap: Vi ønsker også foreldre/foresatte og tidligere svømmere velkommen til å tegne støttemedlemskaps. Støttemedlemskaps gir bl.a. stemmerett på klubbens årsmøte. Ønsker du å bli støttemedlem i BSC kan du betale kr 300,-til konto: 1503.98.54675, og merk betalingen med navnet ditt + Støttemedlemskap.     

© Bergens Svømme Club 2015

PostadressePostboks 945, Sentrum, 5808 Bergen

Organisasjonsnummer: 939 330 100