Bergens Svømme Club holder egen svømmeopplæring for ungdom i alderen 10-16 år.

 

Vi vil jobbe etter de samme prinsippene som i begynner- og videregående opplæring for barn, men har valgt å tilby egne ungdomsgrupper fordi større barn og ungdommer lærer i et annet tempo enn 5-8-åringer.  Det er et mål for en del av ungdommene å gå over i den ordinære nivårekken eller konkurransegruppe når teknikken er god nok.

 

Ungdomsopplæring tilbys på følgene nivå:

 

Nybegynner:

Denne gruppen er  for dere som ikke kan svømme eller har svært dårlige svømmeferdigheter. Vi jobber med ferdighetene dykke, flyte, gli og fremdrift i vannet.  Undervisningen skjer i grupper på 10 deltakere, med flere instruktører.

Påmelding

 

Videregående:

Er du på videregående nivå, kan du ta del i vår treningsgruppe med fokus på idrettsglede og mot egne mål for treningen. Gruppen trener tre ganger per uke og heter C2/D2

Ungdom