Bergens Svømme Club holder egne kurs for ungdom i alderen 10-16 år. Ungdomskurs går tirsdager i Stemmemyren, 45 minutter pr gang.

 

Vi vil jobbe etter de samme prinsippene som i begynner- og videregående opplæring for barn, men har valgt å tilby egne ungdomskurs fordi større barn og ungdommer lærer i et annet tempo enn 5-8-åringer.  Det er et mål for en del av ungdommene å gå over i den ordinære kursrekka eller konkurransegruppe når teknikken er god nok.

 

Ungdomskurs tilbys på følgende to nivåer: 

 

Nybegynner:

Dette kurset er  for dere som ikke kan svømme eller har svært dårlige svømmeferdigheter. Vi jobber med ferdighetene dykke, flyte, gli og fremdrift i vannet.  Undervisningen skjer i små grupper på 6-7 deltagere. 

Påmelding

 

Videregående:

Jobber med teknikk i crawl, rygg og bryst.

Påmelding

Ungdom

© Bergens Svømme Club 2015

PostadressePostboks 945, Sentrum, 5808 Bergen

Organisasjonsnummer: 939 330 100