Videregående nivå

Sel (klikk på ikon for påmelding)

 

 • 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.

 • 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» på venstre side. 

 • 25m crawl «overlapp», med pusting. 

 • Fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen.

 • 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann. 

 • Ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming. 

 • Åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning. 

 • Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg.

 • Varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste redningsline/livbøye («throw»)

 

Sjøløve (klikk på ikon for påmelding)

 

 • 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel).

 • 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet).

 • 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark.

 • 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten.

 • 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus).

 • Åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning.

 • Overlevelsesflyting på rygg og bryst, H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Delfin (klikk på ikon for påmelding)

 

 • På Delfin-kurset har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-kurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjenn...

Læringsmål 

 • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert 

 • Kunne svømme med klær og trå vannet

 

 

Hai (klikk på ikon for påmelding)

 

 1. 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg.

 2. 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst.

 3. 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl.

 4. Crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.

 5. Ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.

 6. Start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.

 7. Ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.

 8. 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng).

 9. Livredningstesten fra Havhesten: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand (om mulig en jevnstor person), ta fatning og før i land den «forulykkede». Ilandføring 25m. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.